Yuen Long

Shop 12 & 18, G/F, KOLOUR Yuen Long,
1 Kau Yuk Road, Yuen Long, New Territories

Tel: 2473 1882

Fax: 2473 6969

Opening Hours: 10:00 am - 8:30 pm (Monday to Friday)
10:00 am - 8:00 pm (Saturday to Sunday)