Yuen Long

Shop 12 & 18, G/F,
KOLOUR Yuen Long, 1 Kau Yuk Road, Yuen Long

Tel: 2473 1882

Fax: 2473 6969

Opening Hours: 10:00 a.m. - 9:00 p.m. (Monday to Sunday)